جامعه مدنی افغانستان

July 17, 2017 admin 0

جامعه مدنی در افغانستان یک پدیده جدید و نو می‌باشد. این پدیده را باید به مثابه یک پدیده واردشده در کشورمان تلقی کرد. در افغانستان […]

What is civil society

July 17, 2017 admin 0

The term “civil society” generally is used to refer to social relations and organizations outside the state or governmental control.  Sometimes it is also taken […]