تازه ترین اخبار

خلاصه ای از یافته های نظارتی تیفا از انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در فرانسهبه اساس دعوت دولت فرانسه، تیفا برای بار دوم ماموریت نظارتی خویش را در این کشور از انتخابات پارلمانی اروپا انجام داد که این ماموریت به مدت یک هفته به رهنمود دو تن... Read more

سرک ۸ قلعه فتح الله , کابل