اخبار

این بخش در حالت توسعه است …

اخبار

نظر سنجی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

انتخابات رایج ترین، ساده ترین و کم هزینه ترین طرق مشارکت سیاسی مردم در یک کشور است. اصل آزادی شهروندان برای تعیین سرنوشت شان، از طریق برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، دلالت بر ثبات و بقای یک سیستم دموکراتیک در یک جامعه دارد. یکی از وظایف اصلی انتخابات، همانا تسهیل مس... Read more