تازه ترین اخبار

اعلامیه تیفا پیرامون تقابل کمیسیون های انتخاباتی بر سر تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی

۲۸ دلو ۱۳۹۸ سیزده روز از اعلام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فیصله های رسیدگی به شکایات گذشته است و کمیسیون مستقل انتخابات نیز با پذیرفتن تصامیم کمیسیون شکایات شروع به تطبیق این تصامیم نمودند اما با توجه به نظارتی که تیفا از تطبیق... Read more

کارته سخی کوچه مسجد جمال مینه خانه شماره 5