اخبار

اخبار

اعلامیه تیفا پیرامون تقابل کمیسیون های انتخاباتی بر سر تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی

۲۸ دلو ۱۳۹۸ سیزده روز از اعلام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فیصله های رسیدگی به شکایات گذشته است و کمیسیون مستقل انتخابات نیز با پذیرفتن تصامیم کمیسیون شکایات شروع به تطبیق این تصامیم نمودند اما با توجه به نظارتی که تیفا از تطبیق تصامیم کمیسیون شکایات انتخابا... Read more

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان افتخار دارد که نماینده های ولایتی خود را از 34 ولایت برای آموزش های به موقع نظارتی و طرز گزارش نویسی و مدیریت  انتخابات که از سوی مرکز اروپایی برای حمایت از انتخابات  (ECES)   راه اندازی شده بود میزبانی کند.

این برنامه آموزشی برای 5 روز در  دفتر مرکزی ،مرکز اروپایی برای حمایت از انتخابات در کابل برگزار شده بود تا معیارهای بین المللی جدید برای انتخابات را برای نماینده های ولایتی تیفا اموزش دهد.

تیفا از این اقدام مرکز اروپایی برای حمایت از انتخابات که با درک وضعیت و نیازمندی جامعه افغانستان آموزش های به موقع را فراهم کرده است قدردانی کرده است.

تیفا متعهد است تا با همکاری شرکای بین المللی خود تلاش های بیشتر را به خرچ دهد تا پروسه دموکراتیک در افغانستان که انتخابات یکی از مولفه های آن است بگونه موثر تمثیل و اجراء شود.