ارزش ها

  • بنیاد انتخابات شفاف افغانستان متشکل از افراد حرفه ای، آگاه ، شایسته و متعهد اند که برای تحقق اهداف راهبردی تیفا تلاش های همه جانبه را انجام میدهند.

تیفا این افتخار را نیز دارد که هیچ یک از اعضاء آن در جریان کار با تیفا به نفع حزب یا  ایتلاف سیاسی مشغول کار نبوده اند که جایگاه کاری آنها را خدشه دار سازد.

  • بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یک نهاد جوان محور است که حدود 65%  از کارمندان اش را جوانان متعهد تشکیل میدهد که برای استمرار دمواکراسی در افغانستان تلاش می کنند.

تیفا، همیشه تلاش کرده است تا جوانان را در پروژه های خود بگمارد تا این قشر در پروسه های  سیاسی و اجتماعی افغانستان نقش فعال داشته باشند.

  • از آنجا که زنان در جامعه مرد سالار چون افغانستان از حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار نیستند تیفا از بدو تاسیس تا اکنون تلاش های فروان را برای احیاء برابری جنسیتی و کاهش نا برابری ها انجام داده است.

بناً تیفا تا اکنون چندین پروژه ء نتیجه محور را که نقش واقعی زنان را در جامع تبارز بدهد را راه اندازی کرده و برنامه های آگاهی دهی برای شهروندان را نیز برای شناخت حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی زنان راه اندازه کرده که موثریت های لازم را در پی داشته است.

  • تیفا جدا برابری جنسیتی را در صدر کاری خود در تمام عرصه های مدیریتی قرار داده و انرا بگونه دقیق نظارت می کند و به همین منظور در تمام سطوح کاری برابری جنسیتی را رعایت کرده است تا مطابق ماده بین المللی 1972 از هر گونه تبعیض جنسیتی بدور باشد.
  • تیفا به عنوان یک میکانیزم هماهنگ کننده تلاش کرده است تا همه نهاد های مدنی را از 34 ولایت افغانستان زیر یک چتر آورده تا در هماهنگی نزدیک نظریات، اطلاعات و راه حل ها به بحث گرفته شده همانند یک تیم مشترک کارها را به پیش ببرند.
  • با توجه به کارکردهای معنی دار تیفا در گذشته و کارهای را که در اینده تیفا قصد انجام آنرا دارد مردم نا خود آگاه به این باور رسیده اند که تیفا به عنوان یک محرک استوار نقش اساسی را برای مشارکت آگاهانه و معنادار در کلیه اقدامات سیاسی و اجتماعی افغانستان به پیش خواهند برد.