داد خواهی

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) برنامه های دادخواهی پیرامون اصلاحات انتخاباتی، تطبیق قوانین و مقررات انتخاباتی، افزایش مشارکت سیاسی زنان و افزایش نقش زنان و جوانان در تصمیم گیری های بزرگ کشوری داشته و به شکل متداوم با جمع بزرگی از نهادهای جامعه مدنی دادخواهی مینماید تا اصلاحات اساسی و ضروری در ابعاد مختلف انتخابات و نقش و حضور زنان به وجود آید. 

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) که یک نهاد ملی داخلی برای نظارت از انتخابات ها در کشور است همیشه تلاش کرده تا نقش اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان را برجسته سازد، بناً تا اکنون برنامه های متعددی را برای نایل آمدن به این هدف تعقیب کرده است.
اعضای رهبری تیفا چندین ماه برای اینکه بتوانند نقش زنان را در عرصه انتخابات از حالت سمبولیک بیرون سازند، با اقشار و جریان های گوناگون رایزنی کردند که در نهایت موفق شدند تا در چندین مورد قانون انتخابات تعدیلات ایجاد کنند.
با این اقدام تیفا توانست تا در ماده های(ماده های چهل و یکم، شصت و یکم، شصت و چهارم و چهل و چهارم) قانون .انتخابات تعدیلات بیاورد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از بدو تاسیس تلاش های همه جانبه را برای اصلاحات انتخاباتی به پیش برده است.
این بنیاد در سال 2015 میلادی در همکاری مشترک با شبکه اکسین کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی را برگزار کرد تا بتواند راهکارهای موثر را برای انتخابات های آینده در کشور مهیا سازد که در این بخش تا حد زیاد موفق هم بدر آمده است.
اعضای رهبری تیفا در سال 2018 میلادی برنامه دادخواهی را پیرامون افزایش نقش معنی دار زنان در انتخابات پارلمانی راه اندازی کردند.
تیفا به این باور است که زنان می توانند در عرصه های مختلف کارایی موثر در رابطه به تغییر جامعه داشته باشند.
دادخواهی تیفا در سال 2018 باعث شد تا زنان بتوانند هم به عنوان رای دهنده و هم به عنوان نامزد در انتخابات پارلمانی سال 2018 اشتراک وسیع داشته باشند.


اعضای بانوان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان برنامه دادخواهی را برای مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی راه اندازی کردند.
نمایندگان زنان از زون های بزرگ افغانستان در این برنامه دادخواهی اشتراک کرده طرح و نظریات خود را برای برطرف ساختن چالش های مشارکت سیاسی زنان در پروسه های مختلف ابراز کرده و تاکید کردند که زنان باید در رهبری کشور نقش فعال داشته باشند.
تیفا افتخار دارد که بانوان مستعد و متعهد را برای بدست اوردن حق شهروندی شان در کنار خود دارد و هر از گاهی چنین برنامه ها را در برهه های اساسی به ویژه انتخابات راه اندازی می کنند تا باشد نقش این قشر فعال شده به پویایی برسد.