در باره ما

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (TEFA) یکی از بزرگترین نهاد های نظارتی مستقل در کشور است که برای تقویت و تضمین شفافیت و عدالت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی و گسترش روابط متقابل میان مردم و دولت بر اساس ارزش های دموکراتیک و اصول. TEFA به طور موثر روند انتخابات در سال های 2009، 2010 و 2014 در کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نقش مهمی در حمایت از حق زنان داشته است، نقش موثر سازمان های جامعه مدنی در زمینه امور اجتماعی، اصلاحات انتخاباتی، حامیان و نظارت حرفه ای و بی طرفانه از همه مراحل انتخابات. TEFA عضو شبکه بزرگی از 43 انجمن جامعه مدنی است و عضو شبکه های بین المللی مانند GENDEM، HWPL و ANFREL بوده است. در بین المللی، این انتخابات را در بیش از هفت کشور نظارت کرده است و تجربه ارزشمندی در زمینه نظارت و ارزیابی انتخابات دارد. TEFA به عنوان یک سازمان پیشرو در کنفرانس های بین المللی در لندن و بروکسل برای نمایندگی جامعه مدنی افغانستان و دیدگاه های خود در این کنفرانس ها شرکت نمود.

TEFA تلاش های گسترده ای را برای لابی اصلاحات اصلی انتخابات در کشور انجام داده است و ظرفیت سازمانی کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال 2017 را ارزیابی کرده و پیشنهادات خود را برای بهبود این ساختارها ارائه می دهد. در همین حال، به عنوان تلاش های حمایتی برای اصلاحات انتخاباتی، TEFA چندین برنامه را راه اندازی کرده است، مانند کار با نامزدان بالقوه شوراهای منطقه و مجلس ملی، تقویت نقش جامعه مدنی در روند انتخابات، افزایش ظرفیت های حرفه ای سازمان های ناظر، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهاد های انتخاباتی، آگاهی عمومی و افزایش مشارکت زنان در روند سیاسی است. برنامه استراتژیک TEFA عمدتا بر نظارت هدفمند با توجه به افزایش مشارکت زنان و سازمان های جامعه مدنی در ترویج شفافیت در فرایندهای ملی تمرکز می کند. یکی از اهداف اولویت TEFA، ایجاد و ایجاد یک دموکراسی پایدار از طریق انتخابات شفاف و قابل اعتماد و حفظ سازوکار سازمانی جامعۀ مدنی است.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان دارای هماهنگ کننده های والیتی بلند مدت در 34 ولایت کشور است و همکاری گسترده ای با سازمان های جامعه مدنی افغانستان در سطح والیتی دارد که شانس خوبی برای به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش در بین اعضای آن است. در عین حال، TEFA همواره سازمان های جامعه مدنی را به طور فعال در فرایندهای ملی تشویق کرده است و تلاش کرده است تا روابط نزدیک و معنی دار میان دولت، جامعه مدنی و مردم افغانستان را به وجود آورد و از شکاف (شکل گرفته یا در حال توسعه) میان اکثریت از جمعیت افغان که در مناطق دور افتاده و دولت افغانستان زندگی می کنند. TEFA همچنان سازمان های جامعه مدنی را حمایت و تشویق می کند تا میزان وابستگی خود را به کمک های بین المللی کاهش دهند و تمرکز خود را بر توسعه روش های جدید برای ترویج فرهنگ کار داوطلبانه.