معرفی تیفا

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) یکی از بزرگترین نهادهای مستقل نظارتی در افغانستان است که به هدف تامین شفافیت و تقویت عدالت در فرایند های سیاسی و اجتماعی، بسط دادن روابط مردم و دولت و گروه های مختلف اجتماعی بر اساس اصول و ضوابط دمکراتیک در سال 2009 میلادی تاسیس گردیده است.

تیفا که از انتخابات های 2009، 2010، 2014 ، 2018 و 2019  با گماشتن هزاران ناظر بی طرف و مسلکی در سی و چهار ولایت افغانستان نظارت نموده است.علاوه بر آن تیفا در راستای حمایت از حقوق و جایگاه زنان در جامعه، تقویت نقش موثرنهاد های جامعه مدنی در زمینه های اجتماعی، اصلاحات انتخاباتی، دادخواهی و نظارت مسلکی و بیطرفانه از مراحل مختلف انتخابات، نقش قابل توجهی را تا کنون ایفا کرده است. تیفا عضویت و رهبری شبکه بزرگ 48 نهاد مدنی داخلی را در ۳۴ ولایت افغانستان عهده دار بوده و در خارج از کشور، تیفا عضویت شبکه های بین المللی چون، ANFREL، HWPL و GENDEM را دارا میباشد. تیفا نه تنها به عنوان نهاد ناظر داخلی بلکه به عنوان یک نهاد ناظر بین المللی تااکنون از انتخابات ده کشور دنیا نظارت نموده و تجربیات ارزشمندی را در عرصه نظارت و ارزیابی انتخاباتی اندوخته است. همچنان تیفا به عنوان یک نهاد پیشرو، در کنفرانس های بین المللی لندن، بروکسل  و جینوا که برای تجدید تعهدات بین المللی برای کمک و همکاری با افغانستان برگزار شده بود، به نمایندگی از جامعه مدنی کشور شرکت کرده و نظریات آنرا در این نشست ها منعکس کرده است.

تیفا تلاش های وسیعی را جهت اصلاحات کلیدی در نظام انتخاباتی کشور انجام داده و ظرفیت های نهادی کمیسیون های انتخاباتی را مورد بررسی و تفحص قرارداده و پیشنهادات لازم را جهت اصلاح و بهبود این ساختارها به مسئولین ارائه نموده و از نزدیک با پارلمان و سایر ساختارها کار نموده است. همزمان با تلاشهای اصلاحات انتخاباتی تیفا،برنامه های متعددی چون کار با نامزدان احتمالی شورای های ولسوالی، تقویت نقش نهاد های مدنی در روند انتخابات، بلند بردن ظرفیت مسلکی ناظران انتخاباتی، بهبود هماهنگی میان نهاد های دست اندرکار انتخابات، ارائه برنامه های آگاهی عامه و افزایش مشارکت زنان در پروسه های سیاسی، را عملی نموده است. پلان ر اهبردی تیفا، تمرکز اساسی روی نظارت هدفمند، با توجه به تقویت مشارکت زنان و نهاد های جامعه مدنی، جهت ارتقاء شفافیت در فرایند های ملی دارد و یکی از اهداف بارز تیفا، کار و تلاش برای ایجاد و حفظ  دیموکراسی  پایدار از طریق انتخابات های شفاف و با اعتبار و داشتن نهاد های مدنی پرتوان برای جامعه افغانستان می باشد.

از بدو تاسیس تا اکنون تیفا با داشتن 34 نماینده دایمی و بیش از ده هزار ناظر روز انتخابات یکی از پیشتاز ترین و موثرترین نهادها در افغانستان به شمار می رود.تیفا از برجسته ترین نهاد های نظارتی و مدنی کشور است که نقش فعال و تاثیر گذاری را از بدو تاسیس آن تا کنون در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور بازی کرده است و همواره بر اساس اصول و قواعد حاکم ملی و بین المللی نسبت به رویداد های داخلی موضع گیری به موقع و مناسب داشته و اعتبار و اعتماد ملی قابل توجهی را به عنوان یک نهاد مستقل در میان مردم، نهاد های ملی و بین المللی و جامعه مدنی کسب کرده و آنرا بزرگترین دستاورد و سرمایه ی نهادی خود میداند.

[email protected]

wwww.tefa.org.af

Www.facebook.com/TEFACSO

Twitter: @TEFAorg

Tell: 0093795868730