گالری

جریان آموزش برای نماینده های ولایتی تیفا از سوی مرکز اروپایی برای حمایت از انتخابات
مناظره جوانان چهار زون که از طریق تلویزیون آریانا نیوز نشر گردید.
محفل تقدیر از جوانان برتر سال 1398
جلسه هیات رهبری تیفا با نمایندگان احزاب سیاسی
برنامه دادخواهی زنان جوان در ولایت ننگرهار
آموزش دهی بانوان جوان در دفتر مرکزی تیفا برای برنامه های دادخواهی
برنامه تقدیر از پولیس ملی بخاطر تامین امنیت انتخابات 98 از سوی دفتر مرکزی تیفا در کابل
برنامه گفت و شنود بانوان جوان با مسوولان حکومتی در کابل
نظارت از انتخابات کشور فلیپین از سوی نماینده تیفا
سمینار توسعه راهبردی تیفا
دیدار نعیم ایوب زاده رییس تیفا با گروهی از جوانان
برنامه تقدیر از پولیس ملی بخاطر تامین امنیت انتخابات 98 از سوی دفتر مرکزی تیفا در کابل
نشست خبری تیفا پیرامون یافته های نظارتی از انتخابات 1398 ریاست جمهوری
ماموریت تیفا در کشور کوریایی جنوبی
دیدار هیات رهبری تیفا با اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخابات
کنفرانس ملی یافته های نظارتی تیفا از فعالیت های کمیسیون های انتخاباتی
محفل تقدیر از جوانان برتر سال 1398